Rekrutacja elektroniczna - rok szkolny 2021 - 2022 Oak Lawn. (wersja: 2.9)

Nazwisko i imię ucznia (Nazwisko pierwsze): *
Data urodzenia ucznia (MM/DD/RRRR): *
Adres zamieszkania ucznia (Numer Ulica, Miasto i ZIP): *
Ostatnio ukończona klasa: *
Stan zdrowia ucznia: *
Powrót ucznia ze szkoły: *
   
Czy uczeń jest ubezpieczony w ZNP?: *
   
Zgoda na fotografowanie i filmowanie ucznia: *
   
Nazwisko i imiona rodziców: *
Telefon rodziców: *
Adres e-mail rodziców:
Kontakt dodatkowy (rodzina,znajomi): *
Plik dodatkowy (list,zdjęcie): Choose...
Proszę wybrać program nauczania: *
  
©2000-2021 Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja (Oak Lawn 9310 S. 55th Ct.). Parafia Św. Geralda. TEL: 1-708-870-6628 ||| Tu dzieci poznają Polskę. Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. This website is copyrighted.