Rekrutacja elektroniczna - rok szkolny 2019 - 2020. (wersja: 2.8)

Nazwisko i imię ucznia: *
Data urodzenia ucznia (MM/DD/RRRR): *
Adres zamieszkania ucznia: *
Ostatnio ukończona klasa: *
Stan zdrowia ucznia: *
Powrót ucznia ze szkoły: *
   
Czy uczeń jest ubezpieczony w ZNP?: *
   
Zgoda na fotografowanie i filmowanie ucznia: *
   
Nazwisko i imiona rodziców: *
Telefon rodziców: *
Adres e-mail rodziców:
Kontakt dodatkowy (rodzina,znajomi): *
Plik dodatkowy (list,zdjęcie): Choose...
Proszę wybrać program nauczania: *
  
©2000-2019 Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja (Chicago 5337 S. Natoma Ave. & Oak Lawn 9310 S. 55th Ct.). TEL: 1-708-870-6628 ||| Tu dzieci poznają Polskę. Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. This website is copyrighted. Designed by Transx-Corp LLC.